Visvairāk pirktās preces
 
Iepirkumu grozs
0 produktu
 
Palasīsim?
(grāmtu fragmenti)
 

Mācību līdzekļu komplekts sešgadniekiem:Soli pa solim III Ziemas laiks, MG, Skolotāja grāmata

Mācību līdzekļu komplekts sešgadniekiem:Soli pa solim III Ziemas laiks, MG, Skolotāja grāmata
Palielināt
Cena: 4,98€
Pieejamība: Ir noliktavā
ISBN: 978-9984-333-5
Vidējais novērtējums: Nav novērtējuma

Daudzums: Pievienot grozam

Grāmatas autores: Agita Sirsniņa, Antra Balode

Grāmatā ietilpst Mācību grāmata- darba burtnīca sešgadniekiem, kā arī  Skolotāja grāmata

Strādājot ar sešgadīgajiem bērniem, gatavojot viņus mācībām skolā, nācies izjust mūsdienīgu materiālu
trūkumu, kas atbilstu sešgadīgo bērnu attīstības īpatnībām. Pieejamie materiāli lielākoties
paredzēti darbam atsevišķā mācību jomā (valodas attīstībā, matemātikā, rokdarbos, mūzikā u.c.), bet
nav pieejams mērķtiecīgi izstrādāts integrēts mācību materiāls, kas kopumā nodrošinātu mācību programmā
noteikto zināšanu un prasmju apguvi.
Integrētais mācību līdzeklis „Soli pa solim” paredzēts sešgadīgo bērnu apmācībai. Tas veidots
kā vienots mācību līdzeklis aktīvai darbībai un sastāv no „Skolotāju grāmatas”, „Izdales materiālu
komplekta” un četrām grāmatām-darba burtnīcām — „Dosimies ceļā”, „Svētku laiks”, „Ziemas laiks”
un „Ceļā uz vasaru”, kur bērns raksta, krāso, zīmē, tādēļ atsevišķas burtnīcas nav paredzētas. Katra
mācību grāmata-darba burtnīca sastāv no vairākām daļām. Vienai daļai atbilst viena nedēļa.
Katrai daļai ir savs temats, akcentēta daudzveidīga bērna praktiskā darbība — vērojumi, dramatizējumi,
rotaļu uzdevumi, vingrinājumi rokas muskulatūras attīstībai, rokdarbi, tēlotājdarbība, prāta
un kustību rotaļas, mūzika. Tādējādi temats tiek apgūts, integrējot dažādus mācību priekšmetus.
Literārie teksti izvēlēti pēc apgūstamā alfabēta burta. Uzdevumi ir saistīti ar fonemātiskās dzirdes
attīstīšanu. R unas pilnveidošanai un vārdu krājuma paplašināšanai domāti literārie teksti un
daudzie zīmējumi.
Matemātikas elementu apguvē ietverti skaitļi no 1 līdz 20, to rakstība, matemātiskie jēdzieni, kas
saistīti ar sadzīvi, un vēlāk bērnā veidos prasmi izzināt apkārtējo pasauli, izmantojot matemātisko
instrumentāriju.
Integrētajā materiālā iekļauti uzdevumi, kas saistīti ar fiziskajām aktivitātēm (kustību rotaļas).
Mācību līdzeklī ievietotas bērnu dziesmas un tautasdziesmas.
Lai bērni gūtu vairāk zināšanu par apkārtējo vidi, dabu, valsti, mācību materiālā iekļauti uzdevumi,
kas veicina prasmi izzināt likumsakarības dabā, veidojot saudzīgu attieksmi pret to, izprast
ģeogrāfiskos jēdzienus. M ateriālā iekļauti arī izzinošie teksti par Latvijas floru un faunu.
Trešā grāmata-darba burtnīca „Ziemas laiks” aptver desmit mācību nedēļas, kurās bērni apgūst
burtus b,B, t,T, d,D, s,S, š,Š, z,Z, ž,Ž, mācās pateikt pulksteņa laiku, atkārto ciparus un skaitļus līdz 10.

Būtiski ir veicināt bērna vienotu pasaules redzējumu, izpratni, ka dzīvē viss ir saistīts, iegūtās
zināšanas ir praktiski izmantojamas un noderīgas. Lai to īstenotu, ir jāņem vērā J. A . Komenska
izvirzītais veseluma princips. Ja zināšanas izrietēs no sirds un ietieksies prātā un rokās, tad bērna
attīstība būs pilnīgāka. Pirmskolas vecumā bērns pasauli uztver ar maņām — ar redzi, dzirdi, kustībām,
sajūtām. Tāpēc zināšanu pasniegšanas veidam ir jābūt visaptverošam, loģiskam, jēgpilnam,
ciešā kontaktā ar norisēm cilvēkā, dabā, pasaulē un ņemot vērā, ka katra bērna attīstība notiek
atšķirīgi.
Mācību līdzekļa „Soli pa solim” pamatā ir „Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”
Projekts (VISC, 2010.) Burtu apguves secība veidota atbilstīgi logopēdes V. Korbes izstrādātajai
programmai par pakāpenisku skaņu izrunas un runas kultūras attīstīšanu pirmsskolas vecuma
bērniem un bērniem ar izrunas traucējumiem (SIA I zglītības soļi. R īga, 2007.). Pēc šīs programmas
skaņas un burti mācāmi, ievērojot bērnu artikulācijas aparāta īpatnības un attīstību, — vispirms
vieglāk, tad grūtāk izrunājamas skaņas.
Grāmatā-darba burtnīcā ievietoto vienas nedēļas materiālu izkārtojums:
1. Ī ss klausāmais teksts. (Pilns teksts atrodams metodiskajos norādījumos). Skolotājs skaidro
bērniem svešo vārdu nozīmi.
2. Darbs ar tekstu.
3. Ātrruna (izmanto dažādi — runā mainot balss tempu, skaļumu, tembru, intonāciju; izmanto
mācāmās skaņas saklausīšanai).
4. Uzdevumi skaņas saklausīšanai.
5. Lasīšana.
6. Pirkstu vingrinājumi. Vingrinājumi rokas sīkajai muskulatūrai, piemēri vingrinājumiem un
uzdevumi rakstīšanai līnijās.
7. Klausāmais teksts un uzdevumi saistībā ar dabas zinībām, sociālajām zinībām un ētiku.
8. Uzdevumi matemātikas vielas apguvei (jaunā viela, vielas nostiprināšana vai iepriekš
apgūtās vielas atkārtojums un matemātisko simbolu rakstība).
9. Darbs vizuālajā mākslā (atsevišķas nodarbības).
Skolēna grāmatas-darba burtnīcas beigās dotas lapas papildu darbam.
Pakāpeniski grāmatā-burtnīcā aizpilda titullapu. Veido savas ģimenes jubilāru kalendāru
atbilstoši gadalaikiem.
Grāmatā iekļauti nedēļas tematam atbilstoši teksti, uzdevumi, rotaļu apraksti un citas
idejas darbam.
Mācību materiāls izmantojams radoši, ņemot vērā bērnu spējas, prasmes un iemaņas, par
galveno izvirzot rotaļdarbību.
Darbā izmanto pielikuma krāsaino attēlu kartītes, lai iepazītu, salīdzinātu, grupētu, vispārinātu,
pēc skolotāja ieskatiem. Kartītes var izmantot vārdu savienojumu, teikumu veidošanai u.tml.
Burtu un ciparu kartītes var izmantot ikdienas darbā — gan apgūstot mācību vielu, gan to
nostiprinot.

Uzrakstīt atsauksmi
Jūsu Vārds:


Jūsu atsauksme: Piezīme: HTML kods netiek ņemts vērā!

Vērtējums: Slikti            Labi

Ievadiet attēlā redzamo kodu: